Skupinová výuka pro dospělé

Výuka pro děti a mládež

Individuální výuka

Learning a language is to understand other, to form connections. 

Cizí jazyky se učíme, abychom porozuměli ostatním, abychom navázali spojení.