Cambridge - Zkoušky obecné angličtiny

STARTERS, MOVERS, FLYERS

YLE Young Learners
– Starters, Movers, Flyers (Děti) 

Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání. 
Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát Cambridge YLE uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny. 

Úrovně náročnosti 
Testy YLE byly koncipované tak, že děti začínají výukou
jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních Movers a Flyers poznávají stále víc vyvinuté, složitější jazykové struktury: 
Starters – na úrovni začátečník 
Movers – na úrovni A1 
Flyers – na úrovni A2 

Testy YLE jsou určené pro děti ve věku 7 – 12 let. Věk však není striktně omezen, zkoušky mohou skládat
mladší i starší děti. 

 • Zkouška YLE se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a psaní (Reading and Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking)  

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý  rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka.Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST--------
ÚSTNÍ ČÁST--------
TERMÍN REGISTRACE--------
LOKALITA--------
CENAod 1350,- Kč
VÝSLEDKY--------
CERTIFIKÁTY--------

YLE Starters
Písemná část --------   Ústní část --------   Termín registrace --------   Poplatek za zkoušku   1350,- Kč    Místo konání zkoušky --------   Výsledky --------   Certifikáty  --------

YLE Movers
Písemná část  ------  Ústní část    -------  Termín registrace    ------  Poplatek za zkoušku      1450 Kč   Místo konání zkoušky    -----   Výsledky    ------   Certifikáty  ------

YLE Movers
Písemná část -------- Ústní část --------   Termín registrace --------   Poplatek za zkoušku   1450 Kč   Místo konání zkoušky    --------   Výsledky  -------- Certifikáty  --------

YLE Flyers
Písemná část 23.10.2020   Ústní část  23.10.2020    Termín registrace    23.09.2020     Poplatek za zkoušku   1550 Kč   Místo konání zkoušky  Šenov    Výsledky  23.11.2020   Certifikáty   30.11.2020

Cambridge English: Key (KET)

na jazykové úrovni A2 je určená studentům, kteří se začali učit anglicky teprve nedávno a dokážou angličtinu používat v omezeném rozsahu v každodenních situacích.

Zkouška KET testuje praktickou znalost angličtiny na základní  úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti
 – čtení, poslech, psaný a ústní projev. 
Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. 
Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících  z každodenních situací. 

 • Zkouška se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a psaní (Reading and Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking)” 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní A2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň B1) nebo horší (jazykovou úroveň A1). 

Certifikát KET Je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 120. Kandidátům se skóre 100-119 je vydáván certifikát potvrzující jejich jazykovou úroveň A1. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST29.11.2021
ÚSTNÍ ČÁST26.11.-05.12.2021
TERMÍN REGISTRACE22.10.2021
LOKALITAKobeřice
CENA2850,-
VÝSLEDKY19.01.-07.02.2022
CERTIFIKÁTY11.02.2022

KET A2 Key - A2 Key paper based
Písemná část 29.11.2021 Ústní část 26.11.-05.12.2021   Termín registrace  22.10.2021   Poplatek za zkoušku   2850 Kč   Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky  19.01.-07.02.2022    Certifikáty  11.02.2022

KET A2 Key - A2 Key paper based

Písemná část 3.12. 2021   Ústní část 26.11. - 5.12. 2021   Termín registrace 27.10.2021   Poplatek za zkoušku   2850 Kč  Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky 24.1. - 11.2. 2022    Certifikáty  17.2. 2022

Cambridge English: Preliminary (PET)

na jazykové úrovni B1 je určena všem, kteří dokážou používat angličtinu v každodenních situacích. 

Zkouška PET ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  Pokud dokážete používat angličtinu v každodenních situacích
(jako použití jednoduchých učebnic, četba jednoduchých
článků, psaní jednoduchých dopisů, zhotovení poznámek
během setkání), PET je zkouška pro Vás. 

 • Zkouška se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a psaní (Reading and Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking) 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B1, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň B2) nebo horší (jazykovou úroveň A2). 

Certifikát PET je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140. Kandidátům se skóre 120-139 je vydáván certifikát potvrzující jejich jazykovou úroveň A2. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST29.11.2021
ÚSTNÍ ČÁST26.11.-05.12.2021
TERMÍN REGISTRACE22.10.2021
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENA2950,- Kč
VÝSLEDKY18.01.2022-07.02.2022
CERTIFIKÁTY11.02.2022

PET, B1 Preliminary paper based for schools 
Písemná část 29.11.2021 Ústní část  26.11.-05.12.2021   Termín registrace  22.10.2021    Poplatek za zkoušku   2950 Kč   Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky  18.01.2022-07.02.2022     Certifikáty    11.02.2022

PET for schools, B1 Preliminary paper based
Písemná část 03.12.2021   Ústní část  26.11.-05.12.2021 Termín registrace 27.10.2021   Poplatek za zkoušku   2950 Kč   Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky 24.01.-11.02.2022     Certifikáty 17.02.2022

Cambridge English: First (FCE)

na jazykové úrovni B2 je pro všechny, jejichž znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci či během výuky.

Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její efektivní  využití v mnoha každodenních situacích,  mimo jiné v práci a během výuky, zkouška FCE je pro Vás. 
Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci.

 • Zkouška FCE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English
  - Psaní (Writing
  - Poslech (Listening
  - Mluvený projev (Speaking

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C1) nebo horší (jazykovou úroveň B1). 

Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST23.11. 2021
ÚSTNÍ ČÁST19.11.2021 - 28.11.2021
TERMÍN REGISTRACE06.10.2021
LOKALITAKrnov
CENA4550,-
VÝSLEDKY12.01.2022 - 01.02.2022
CERTIFIKÁTY07.02.2022

FCE, B2 First paper based for schools
Písemná část 23.11. 2021   Ústní část  19.11.2021 - 28.11.2021   Termín registrace  06.10.2021   Poplatek za zkoušku    4550 Kč    Místo konání zkoušky  Krnov  Výsledky  12.01.2022 - 01.02.2022   Certifikáty    07.02.2022

FCE CB* , B2 First Computer based
Písemná část -------- Ústní část  ---------   Termín registrace  -------   Poplatek za zkoušku    4550 Kč    Místo konání zkoušky    -------   Výsledky    -------   Certifikáty  ------

FCE, B2 First Computer based
Písemná část -------- Ústní část  -------- Termín registrace --------    Poplatek za zkoušku    4550 Kč    Místo konání zkoušky    -------- Výsledky -------- Certifikáty  --------

FCE CB*, B2 First paper based
Písemná část --------   Ústní část --------   Termín registrace -------- Poplatek za zkoušku    4550 Kč    Místo konání zkoušky  --------   Výsledky  --------    Certifikáty    --------

*CB=computer-based zkouška (písemná část zkoušky se skládá na počítači)

Cambridge English: Advanced (CAE) 

na jazykové úrovni C1 je určena zájemcům, jejichž znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole. 

Jazyková zkouška Cambridge English: Advanced (CAE) ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole, je zkouška CAE právě pro Vás. I když úroveň znalosti angličtiny vyžadovaná u kandidátů CAE není tak vysoká jako v případě zkoušky CPE, musí kandidáti CAE prokázat schopnost výborného využití angličtiny ve většině situací, se kterými se v životě setkávají. 

 • Zkouška CAE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English) 
  - Psaní (Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking) 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C1, 
nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C2) nebo horší (jazykovou úroveň B2).

Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 160. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST16.10.2021
ÚSTNÍ ČÁST08.10.-17.10.2021
TERMÍN REGISTRACE09.09.2021
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENA4650,- Kč
VÝSLEDKY26.11.-16.12.2021
CERTIFIKÁTY22.12.2021

CAE, C1 Advanced computer based
Písemná část 02.12.2021   Ústní část 26.11.-05.12.2021   Termín registrace 16.11.2021 Poplatek za zkoušku    4650 Kč    Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky 16.12.-22.12.2021   Certifikáty   30.12.2021

CAE CB*, C1 Advanced paper based
Písemná část 11.12.2021   Ústní část 3.12.-12.12.2021   Termín registrace 04.11.2021 Poplatek za zkoušku    4650 Kč    Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky 30.01-18.02.2022    Certifikáty  24.02.2022

*CB=computer-based zkouška (písemná část zkoušky se skládá na počítači)

Cambridge English: Proficiency (CPE)

na jazykové úrovni C2 je vhodná pro skutečné jazykové odborníky, kterým jejich znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti vzdělaného rodilého mluvčího. 

Zkouška CPE ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné  využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího, je zkouška  CPE právě pro Vás. 
Složení zkoušky na tak vysoké úrovni je pro každého, kdo se učí anglicky, velký úspěch. 

 • Zkouška CPE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and    Use of English) 
  - Psaní (Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking) 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C2, nicméně zohledňuje i horší hodnocení (jazykovou úroveň C1).

Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 180. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST2.12.2021
ÚSTNÍ ČÁST26.11-5.12.2021
TERMÍN REGISTRACE27.10.2021
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENA4750 Kč
VÝSLEDKY21.01.-10.2.2022
CERTIFIKÁTY16.02.2022