Cambridge - Zkoušky obecné angličtiny

STARTERS, MOVERS, FLYERS

YLE Young Learners
– Starters, Movers, Flyers (Děti) 

Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání. 
Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát Cambridge YLE uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny. 

Úrovně náročnosti 
Testy YLE byly koncipované tak, že děti začínají výukou
jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních Movers a Flyers poznávají stále víc vyvinuté, složitější jazykové struktury: 
Starters – na úrovni začátečník 
Movers – na úrovni A1 
Flyers – na úrovni A2 

Testy YLE jsou určené pro děti ve věku 7 – 12 let. Věk však není striktně omezen, zkoušky mohou skládat
mladší i starší děti. 

 • Zkouška YLE se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a psaní (Reading and Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking)  

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý  rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka.Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST13.4.2024 MOVERS
ÚSTNÍ ČÁST13.4.2024
TERMÍN REGISTRACEdo 28.2.2024.2024
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENAod 1800,- Kč
VÝSLEDKYcca 21.05.2024
CERTIFIKÁTYcca 21.05.2024

YLE Starters
Písemná část 11.5.2024 Ústní část   10.5.2024  Termín registrace do 2.4.2024 Poplatek za zkoušku   1700,- Kč    Místo konání zkoušky ZŠ Ostrčilova, Ostrava  Výsledky 11.6.2024  Certifikáty cca 18.6.2024

YLE Movers paper based
Písemná část 11.5.2024 Ústní část   10.5.2024  Termín registrace do 2.4.2024  Poplatek za zkoušku      1800 Kč   Místo konání zkoušky    ZŠ Ostrčilova, Ostrava Výsledky  11.06.2024 Certifikáty cca 18.06.2024

YLE Flyers
Písemná část  -  Ústní část  -  Termín registrace   -   Poplatek za zkoušku   -   Místo konání zkoušky  1900,-Kč   Výsledky  -  Certifikáty -

Cambridge English: Key (KET)

na jazykové úrovni A2 je určená studentům, kteří se začali učit anglicky teprve nedávno a dokážou angličtinu používat v omezeném rozsahu v každodenních situacích.

Zkouška KET testuje praktickou znalost angličtiny na základní  úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti
 – čtení, poslech, psaný a ústní projev. 
Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. 
Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících  z každodenních situací. 

 • Zkouška se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a psaní (Reading and Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking)” 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní A2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň B1) nebo horší (jazykovou úroveň A1). 

Certifikát KET Je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 120. Kandidátům se skóre 100-119 je vydáván certifikát potvrzující jejich jazykovou úroveň A1. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST13.4.2024 FOR SCHOOLS
ÚSTNÍ ČÁST13.4.2024
TERMÍN REGISTRACE do 30.10.2023
LOKALITAKARVINÁ
CENA3250,-
VÝSLEDKY2024
CERTIFIKÁTY2024
Typ zkouškyA2 Key - KEY for schools - paper based

KET A2 Key - A2 Key for schools - paper based 
Písemná část 11.5.2024 Ústní část  11.5.2024   Termín registrace  2.4.2024  Poplatek za zkoušku   3250 Kč   Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky  2024  Certifikáty 2024

KET A2 Key - A2 Key
Písemná část  6.6.2024 Ústní část  6.6.2024   Termín registrace 1.5.2024  Poplatek za zkoušku   3250 Kč   Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky  2024   Certifikáty 2024

Cambridge English: Preliminary (PET)

na jazykové úrovni B1 je určena všem, kteří dokážou používat angličtinu v každodenních situacích. 

Zkouška PET ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  Pokud dokážete používat angličtinu v každodenních situacích
(jako použití jednoduchých učebnic, četba jednoduchých
článků, psaní jednoduchých dopisů, zhotovení poznámek
během setkání), PET je zkouška pro Vás. 

 • Zkouška se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a psaní (Reading and Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking) 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B1, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň B2) nebo horší (jazykovou úroveň A2). 

Certifikát PET je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140. Kandidátům se skóre 120-139 je vydáván certifikát potvrzující jejich jazykovou úroveň A2. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST27.5..2024 COMPUTER BASED
ÚSTNÍ ČÁST
TERMÍN REGISTRACE15.5.2024
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENA3450,- Kč
VÝSLEDKY2024
CERTIFIKÁTY2024

PET, B1 Preliminary FS, paper based,
Písemná část 21.2.2024 Ústní část  2024  Termín registrace  1.4.2024   Poplatek za zkoušku   3450 Kč   Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky  2024    Certifikáty  2024

PET B1 Preliminary - PET - computer based
Písemná část 27.5.2024    Ústní část   Termín registrace 30.4.2024    Poplatek za zkoušku   3450 Kč   Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky       Certifikáty 

Cambridge English: First (FCE)

na jazykové úrovni B2 je pro všechny, jejichž znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci či během výuky.

Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její efektivní  využití v mnoha každodenních situacích,  mimo jiné v práci a během výuky, zkouška FCE je pro Vás. 
Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci.

 • Zkouška FCE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English
  - Psaní (Writing
  - Poslech (Listening
  - Mluvený projev (Speaking

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C1) nebo horší (jazykovou úroveň B1). 

Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST - FCE PAPER BASED15.3.2024
ÚSTNÍ ČÁST8. - 17.3.2024
TERMÍN REGISTRACEdo 08.02.2024
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENA4990,-
VÝSLEDKY16. - 29.4.2024
CERTIFIKÁTYcca 3.5.2024

FCE, B2 First computer based
Písemná část 9.4.2024  Ústní část    Termín registrace   do 28.3.2024  Poplatek za zkoušku    5090 Kč    Místo konání zkoušky  Cloverleaf Ostrava Výsledky    Certifikáty  

FCE , B2 First, computer based
Písemná část 2.5.2024  Ústní část 2024 Termín registrace do 20.4.2024   Poplatek za zkoušku    5090 Kč    Místo konání zkoušky  Cloverleaf Ostrava  Výsledky 2024  Certifikáty  2024

FCE , B2 First for Schools, computer based
Písemná část 13.5.2024  Ústní část  2024  Termín registrace  do 30.4.2024  Poplatek za zkoušku    5090 Kč    Místo konání zkoušky  Cloverleaf Ostrava  Výsledky  2024  Certifikáty 2024

*CB=computer-based zkouška (písemná část zkoušky se skládá na počítači)

Cambridge English: Advanced (CAE) 

na jazykové úrovni C1 je určena zájemcům, jejichž znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole. 

Jazyková zkouška Cambridge English: Advanced (CAE) ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole, je zkouška CAE právě pro Vás. I když úroveň znalosti angličtiny vyžadovaná u kandidátů CAE není tak vysoká jako v případě zkoušky CPE, musí kandidáti CAE prokázat schopnost výborného využití angličtiny ve většině situací, se kterými se v životě setkávají. 

 • Zkouška CAE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English) 
  - Psaní (Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking) 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C1, 
nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C2) nebo horší (jazykovou úroveň B2).

Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 160. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST, computer based13.6.2024
ÚSTNÍ ČÁST2024
TERMÍN REGISTRACE31,5,2024
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENA5200,- Kč
VÝSLEDKY2024
CERTIFIKÁTY2024

CAE CB*, C1 Advanced computer based
Písemná část  25.6.2024  Ústní část  2024  Termín registrace 16.06.2024 Poplatek za zkoušku    5200 Kč    Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky 2024    Certifikáty  2024

*CB=computer-based zkouška (písemná část zkoušky se skládá na počítači)

Cambridge English: Proficiency (CPE)

na jazykové úrovni C2 je vhodná pro skutečné jazykové odborníky, kterým jejich znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti vzdělaného rodilého mluvčího. 

Zkouška CPE ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné  využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího, je zkouška  CPE právě pro Vás. 
Složení zkoušky na tak vysoké úrovni je pro každého, kdo se učí anglicky, velký úspěch. 

 • Zkouška CPE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and    Use of English) 
  - Psaní (Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking) 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C2, nicméně zohledňuje i horší hodnocení (jazykovou úroveň C1).

Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 180. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST21.6.2024
ÚSTNÍ ČÁST2024
TERMÍN REGISTRACE10.6.2024
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENA5450 Kč
VÝSLEDKY2024
CERTIFIKÁTY2024
TYP ZKOUŠKYC2 Proficiency - CPE - computer based