Cambridge - Zkoušky obecné angličtiny

STARTERS, MOVERS, FLYERS

YLE Young Learners
– Starters, Movers, Flyers (Děti) 

Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání. 
Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát Cambridge YLE uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny. 

Úrovně náročnosti 
Testy YLE byly koncipované tak, že děti začínají výukou
jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních Movers a Flyers poznávají stále víc vyvinuté, složitější jazykové struktury: 
Starters – na úrovni začátečník 
Movers – na úrovni A1 
Flyers – na úrovni A2 

Testy YLE jsou určené pro děti ve věku 7 – 12 let. Věk však není striktně omezen, zkoušky mohou skládat
mladší i starší děti. 

 • Zkouška YLE se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a psaní (Reading and Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking)  

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý  rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka.Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČASTletní semestr 2020
ÚSTNÍ ČÁSTletní semestr 2020
TERMÍN REGISTRACEletní semestr 2020
LOKALITAZŠ Odstrčilova Ostrava
CENAod 1350,- Kč
VÝSLEDKY4 týdny po zkoušce
CERTIFIKÁTY5 týdnů po zkoušce

YLE Starters
Písemná část  25.05.2019   Ústní část    20.5.-30.5.2019   Termín registrace    05.04.2019   Poplatek za zkoušku   1350,- Kč    Místo konání zkoušky    ZŠ Odstrčilova Ostrava   Výsledky    4 týdny po zkoušce   Certifikáty  5 týdnů po zkoušce

YLE Movers
Písemná část  25.5.2019  Ústní část    20.5.-30.5.2019  Termín registrace    05.04.2019  Poplatek za zkoušku      1450 Kč   Místo konání zkoušky    ZŠ Odstrčilova Ostrava   Výsledky    4 týdny po zkoušce   Certifikáty  5 týdnů po zkoušce

YLE Movers
Písemná část  30.5. 2019 Ústní část    25.5. – 4.6. 2019     Termín registrace    08.04.2019 Poplatek za zkoušku   1450 Kč   Místo konání zkoušky    Prima škola     Výsledky    4 týdny po zkoušce   Certifikáty   5 týdnů po zkoušce

YLE Flyers
Písemná část  25.05.2019   Ústní část    20.5.-30.5.2019    Termín registrace    05.04.2019      Poplatek za zkoušku   1550 Kč   Místo konání zkoušky    ZŠ Odstrčilova Ostrava    Výsledky    4 týdny po zkoušce   Certifikáty   5 týdnů po zkoušce

Cambridge English: Key (KET)

na jazykové úrovni A2 je určená studentům, kteří se začali učit anglicky teprve nedávno a dokážou angličtinu používat v omezeném rozsahu v každodenních situacích.

Zkouška KET testuje praktickou znalost angličtiny na základní  úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti
 – čtení, poslech, psaný a ústní projev. 
Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. 
Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících  z každodenních situací. 

 • Zkouška se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a psaní (Reading and Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking)” 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní A2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň B1) nebo horší (jazykovou úroveň A1). 

Certifikát KET Je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 120. Kandidátům se skóre 100-119 je vydáván certifikát potvrzující jejich jazykovou úroveň A1. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST2.12.2019
ÚSTNÍ ČÁST29.11.-8.12.2019
TERMÍN REGISTRACE28.10.2019
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENA2850,-
VÝSLEDKY7.1.-20.1.2020
CERTIFIKÁTY27.1.2020

KET
Písemná část  2.12.2019  Ústní část    29.11. - 8.12.2019   Termín registrace    28.10.2019     Poplatek za zkoušku   2850 Kč   Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky    7.-20.1.2020      Certifikáty  27.1.2020

KET for schools
Písemná část  2.12.2019   Ústní část  29.11. - 8.12.2019   Termín registrace    28.10.2019    Poplatek za zkoušku   2850 Kč  Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky    7.-20.1.2020    Certifikáty  27.1.2020

Cambridge English: Preliminary (PET)

na jazykové úrovni B1 je určena všem, kteří dokážou používat angličtinu v každodenních situacích. 

Zkouška PET ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  Pokud dokážete používat angličtinu v každodenních situacích
(jako použití jednoduchých učebnic, četba jednoduchých
článků, psaní jednoduchých dopisů, zhotovení poznámek
během setkání), PET je zkouška pro Vás. 

 • Zkouška se skládá ze tří částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a psaní (Reading and Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking) 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B1, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň B2) nebo horší (jazykovou úroveň A2). 

Certifikát PET je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140. Kandidátům se skóre 120-139 je vydáván certifikát potvrzující jejich jazykovou úroveň A2. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST05.12.2019
ÚSTNÍ ČÁST29.11. – 08.12.2019
TERMÍN REGISTRACE01.11.2019
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENA2950,- Kč
VÝSLEDKY10.01.2020 – 23.01.2020
CERTIFIKÁTY30.1.2020

PET
Písemná část  05.12.2019  Ústní část    29.11. – 08.12.2019    Termín registrace    01.11.2019    Poplatek za zkoušku   2950 Kč   Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky    10.01.2020 – 23.01.2020      Certifikáty    30.1.2020

PET for schools
Písemná část  23.11.2019   Ústní část    15.11.-24.11.2019   Termín registrace  17.10.2019    Poplatek za zkoušku   2950 Kč   Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky    20.12.2019.-10.01.2020     Certifikáty  14.01.2020

Cambridge English: First (FCE)

na jazykové úrovni B2 je pro všechny, jejichž znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci či během výuky.

Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci a během výuky, zkouška FCE je pro Vás. 
Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci.

 • Zkouška FCE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English
  - Psaní (Writing
  - Poslech (Listening
  - Mluvený projev (Speaking

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C1) nebo horší (jazykovou úroveň B1). 

Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST9.11.2019
ÚSTNÍ ČÁST01.-10.11.2019
TERMÍN REGISTRACE03.10.2019
LOKALITAŽamberk
CENA4550,-
VÝSLEDKY06.12.2019-19.12.2019
CERTIFIKÁTY30.12.2019

FCE 
Písemná část  9.11.2019    Ústní část    01.-10.11.2019    Termín registrace    03.10.2019    Poplatek za zkoušku    4550 Kč    Místo konání zkoušky    Žamberk    Výsledky    06.12.2019-19.12.2019    Certifikáty    30.12.2019

FCE CB* 
Písemná část  22.11.2019   Ústní část    15.-24.11.2019   Termín registrace    07.11.2019   Poplatek za zkoušku    4550 Kč    Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky    06.12.2019-12.12.2019    Certifikáty    20.12.2019

FCE 
Písemná část  03.12.2019  Ústní část    29.11.-08.12.2019  Termín registrace    29.10.2019    Poplatek za zkoušku    4550 Kč    Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky    08.01.2020 – 21.01.2020   Certifikáty  28.1.2020

FCE CB*
Písemná část  30.11.2019    Ústní část     22.11.-01.12.2019   Termín registrace    15.11.2019   Poplatek za zkoušku    4550 Kč    Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky    13.12.2019-19.12.2019     Certifikáty    31.12.2019

*CB=computer-based zkouška (písemná část zkoušky se skládá na počítači)

Cambridge English: Advanced (CAE) 

na jazykové úrovni C1 je určena zájemcům, jejichž znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole. 

Jazyková zkouška Cambridge English: Advanced (CAE) ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole, je zkouška CAE právě pro Vás. I když úroveň znalosti angličtiny vyžadovaná u kandidátů CAE není tak vysoká jako v případě zkoušky CPE, musí kandidáti CAE prokázat schopnost výborného využití angličtiny ve většině situací, se kterými se v životě setkávají. 

 • Zkouška CAE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English) 
  - Psaní (Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking) 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C1, 
nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C2) nebo horší (jazykovou úroveň B2).

Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 160. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST4.12.2019
ÚSTNÍ ČÁST29/11 - 08/12/2019
TERMÍN REGISTRACE30.10.2019
LOKALITA
CENA4650,- Kč
VÝSLEDKY10/01/2020 - 23/01/2020
CERTIFIKÁTY29.1.2020

CAE
Písemná část  4.12.2019    Ústní část     29.11. – 08.12.2019   Termín registrace    30.10.2019  Poplatek za zkoušku    4650 Kč    Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky    10.01. – 23.01.2020     Certifikáty    29.1.2020

CAE CB*
Písemná část   5.12.2019   Ústní část    29.11.-08.12.2019   Termín registrace    20.11.2019  Poplatek za zkoušku    4650 Kč    Místo konání zkoušky    Cloverleaf Ostrava   Výsledky    19.12.2019-02.01.2020    Certifikáty  07.01.2020

*CB=computer-based zkouška (písemná část zkoušky se skládá na počítači)

Cambridge English: Proficiency (CPE)

na jazykové úrovni C2 je vhodná pro skutečné jazykové odborníky, kterým jejich znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti vzdělaného rodilého mluvčího. 

Zkouška CPE ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné  využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího, je zkouška  CPE právě pro Vás. 
Složení zkoušky na tak vysoké úrovni je pro každého, kdo se učí anglicky, velký úspěch. 

 • Zkouška CPE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers): 
  - Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and    Use of English) 
  - Psaní (Writing) 
  - Poslech (Listening) 
  - Mluvený projev (Speaking) 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C2, nicméně zohledňuje i horší hodnocení (jazykovou úroveň C1).

Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 180. 

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČAST30.11.2019
ÚSTNÍ ČÁST22.11.-1.12.2019
TERMÍN REGISTRACE24.10.2019
LOKALITACloverleaf Ostrava
CENA4750 Kč
VÝSLEDKY6.1. – 17.1. 2020
CERTIFIKÁTY24.1. 2020