Naše filozofie

Mluvit druhým jazykem se dnes ve světě považuje za zcela běžnou věc.
Ne nadarmo i jedno české rčení říká: “Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem”.

Našim cílem je naučit Vás hovořit cizími jazyky a oblíbit si je stejně, jako je milujeme my.

Většina z nás se již někdy v životě ocitla v situaci, kdy jsme potřebovali využít jiný jazyk, než je ten mateřský - ať už ve vlastní zemi či v zahraničí. Ne vždy však jsme schopni, i přes veškerou naši snahu, v dané situaci vyjádřit všechny naše myšlenky a pocity.

My sami jsme v těchto situacích také kdysi byli. A právě proto moc dobře víme a chápeme, jak složité to pro vás, kteří se snažíte ovládnout nový jazyk, může být. V lekcích se proto maximálně snažíme, abyste svou výuku strávili v příjemném prostředí, v dobré atmosféře a nejen se něco naučili, ale abyste si svou lekci užili a odcházeli jste plní motivace a byli zvědaví, co nového se dozvíte příště.

S výukou jsme začali v roce 2011. Nejprve jsme učili studenty pouze individuálně, což nám pomohlo zjistit, jaké jsou vaše požadavky a potřeby, a s jakými problémy se nejčastěji potýkáte. Na základě těchto zkušeností jsme byli schopni ještě lépe připravit skupinové kurzy pro veřejnost a přizpůsobit výuku všem studentům v nich. Zanedlouho poté jsme se stali certifikovaným přípravným a registračním centrem ke zkouškám CAMBRIDGE.

" Ročně s námi tyto zkoušky skládají desítky studentů a to se 100% úspěšností."

Jelikož jazyky jsou pro nás zábava a máme rádi děti, rozhodli jsme se pro ně začít pořádat různé tématické akce. V roce 2014 se konala první, a dnes naše příměstské tábory lákají přes 100 účastníků ročně.

Firemní klienti u nás poptávají různé jazykové kurzy opakovaně již řadu let, a naši aprobovaní čeští lektoři a rodilí mluvčí se jim ochotně věnují. Zároveň s poskytováním výuky ve firmách jsme rovněž zahájili nabízení překladatelských a tlumočnických služeb.

Kvůli neustále rostoucímu počtu studentů a lektorů máme k dispozici nejen pravidelnou metodickou podporu, kterou nám zajišťuje naše vlastní metodička, ale také se účastníme velké řady externích konferencí a seminářů s profesionály v oboru lingvistiky a výuky cizích jazyků.

Neustále se snažíme pracovat na svém vlastním rozvoji - stejně jako vy!

Kateřina Kurečková

ředitelka, zakladatelka
“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” (Frank Smith)