YLE Cambridge English Young Learners

YLE Cambridge English Young Learners

Zkoušky YLE nabízí skvělý způsob, jak dětem ve věku 7-12 let ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. Zkušenosti se zkouškami YLE umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání. Zkoušky jsou dostupné na úrovních A0 (Starters), A1 (Movers) a A2 (Flyers).
Zkouška Písemná část Ústní část Termín registrace Poplatek za zkoušku Místo konání zkoušky Výsledky Certifikáty Objednat
YLE Starters 25.05.2019 20.5.-30.5.2019 05.04.2019 1 200 Kč ZŠ Odstrčilova Ostrava 4 týdny po zkoušce 5 týdnů po zkoušce Objednat
YLE Movers 25.5.2019 20.5.-30.5.2019 05.04.2019 1 300 Kč ZŠ Odstrčilova Ostrava 4 týdny po zkoušce 5 týdnů po zkoušce Objednat
YLE Movers 30.5. 2019 25.5. – 4.6. 2019 08.04.2019 1 300 Kč Prima škola 4 týdny po zkoušce 5 týdnů po zkoušce Objednat
YLE Flyers 25.05.2019 20.5.-30.5.2019 05.04.2019 1 400 Kč ZŠ Odstrčilova Ostrava 4 týdny po zkoušce 5 týdnů po zkoušce Objednat

YLE – Young Learners English Tests

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu.
Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání.
Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. Vaše dítě se může stát jedním z nich a Vy jako rodiče budete hrdí, že získalo certifikát Cambridge YLE uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny.

Úrovně náročnosti

Testy YLE byly koncipované tak, že děti začínají výukou jednoduchých slov a pojmů na úrovni Starters a na dalších úrovních Movers a Flyers poznávají stále víc vyvinuté, složitější jazykové struktury:
  • Starters – na úrovni začátečník
  • Movers – na úrovni A1
  • Flyers – na úrovni A2

Kdo může skládat YLE?

Testy YLE jsou určené pro děti ve věku 7 – 12 let. Věk však není striktně omezen, zkoušky mohou skládat mladší i starší děti.

Proč YLE?

  • Vědecké výzkumy ukazují, že děti se rády učí k testům YLE a také je rády skládají. Mezi zkouškové úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což děti velmi povzbuzuje a inspiruje.
  • Cambridge Young Learners English Tests určují mezinárodní standardy ve vyučování angličtiny v základních školách pro učitele i pro žáky. Všichni kandidáti na celém světě podléhají stejným pravidlům a dostávají stejné certifikáty Cambridge English.
  • Každé dítě, které skládá test YLE, dostává certifikát. Z každé ze tří částí testu – poslechu, psaní a čtení, mluvení – je možné získat maximálně 5 terčů (bodů), dohromady tedy 15. Výsledek zřetelně ukazuje, jaké dítě dělá pokroky ve výuce jazyka.
  • Certifikát také motivuje k další práci s angličtinou.

Z jakých částí se skládá zkouška YLE?

Zkouška YLE se skládá ze tří částí (tzv. Papers):
  • Čtení a psaní (Reading and Writing)
  • Poslech (Listening)
  • Mluvený projev (Speaking)

Více informací o zkoušce YLE

Více informací naleznete na webových stránkách: