Střední škola

STŘEDNÍ ŠKOLAstřední škola

Ať už si přejete výuku jazyka v jakékoliv podobě, jsou tu pro vás naši kvalifikovaní lektoři, kteří přizpůsobí výuku přesně na míru Vašim požadavkům.
Na rozdíl od většiny jazykových agentur nabízíme velmi efektivní individuální doučování, kdy se může lektor věnovat celou dobu vám a Vašim potřebám, nemusíte se na nikoho ohlížet a omezovat se.

Studenti jsou připraveni na výuku, kdy lektor nejen využívá učebnic, které studenti mají ve škole, ale také spoustu dalších doplňkových materiálů k procvičení a testování.

Pro studenty je zaveden docházkový list, kde se zapisuje probraná látka. Po každém čtvrtletí dostanou test (písemný a ústní), který zhodnotí jejich nabyté znalosti a na jeho základě rodiče dostanou jako zpětnou vazbu slovní ohodnocení daného žáka v pravidelných intervalech.

S naším lektorem si procvičíte:

  • slovní zásobu
  • gramatiku
  • konverzaci
  • poslech

Nabízíme:

  • pomoc při vypracování domácích úkolů a prací
  • pomoc na přípavu testů, k maturitě či jiným zouškám.
  • doučování
  • rozšíření znalostí a komunikačních schopností

Zaručujeme vám vysokou kvalitu doučování, přátelský a zodpovědný přístup.