náš tým

ČEŠTÍ LEKTOŘI

11021192_795791953832490_8277944937374688318_n KATEŘINA – angličtina, čeština pro cizince

 • jednoleté studium anglického jazyka na Angus College, Arbroath, UK
 • NQ (national qualification) Administration & Information Technology with finance v anglickém jazyce na Angus College, Arbroath, UK
 • Cambridgeská zkouška CPE (nejvyšší možná dosažitelná úroveň)
 • studuje obor Angličtina pro školskou praxi na Slezské univerzitě v Opavě 
 • praxe ve výuce anglického jazyka pro soukromé klienty a firemní skupiny od roku 2010
11001915_795792043832481_7738706213473492630_n TEREZA- angličtina, čeština pro cizince

 • v roce 2002 absolvovala jazykový kurz angličtiny ve Velké Británii, kde obdržela certifikát jazykové školy Harrow House
 • v roce 2008 obdržela výsledek Prospěla velmi dobře ze Státní jazykové zkoušky anglického jazyka, v téže roce úspěšně složila zkoušku FCE a v roce 2016 získala ceritifkát CPE (nejvyšší možná dosažitelná úroveň)
 • získala titul Bc. v oboru Angličtina pro školskou praxi na Slezské univerzitě v Opavě, kde nadále pokračuje v magisterském studiu
 • zaměřuje se výuku anglického jazyka pro soukromé a firemní klienty
  BARBARA – angličtina

 • vystudovala bakalářský obor Anglický jazyk a literatura a dále magisterský obor Angličtina pro překladatelskou praxi na Ostravské univerzitě
 • angličtině a dalším jazykům se začala věnovat již v 5 letech a už od dětství studovala francouzštinu, němčinu, ruštinu a španělštinu
 • v roce 2011 složila FCE zkoušku a své znalosti nadále prohloubila pobytem v USA
 • již řadu let se věnuje výuce jazyka, začala s dětmi ve školce a postupně učila starší děti, dospělé, cizince
 • věnuje se i překladatelské praxi, mj. překlad dizertační práce z psychologie a webových stránek hotelu
 • miluje každou příležitost, kdy může vycestovat za hranice a mluvit anglickým jazykem
PETRA – angličtina, španělština

 • vše odstartovalo roční intenzivní studium anglického jazyka na Akademii J.A.Komenského
 • po letitých zkušenostech v zahraničí (Irsko, Španělsko) se rozhodla cizím jazykům nadále věnovat
 • v Dublinu se věnovala studiu angličtiny na Dargan Language Institute – obor English language training a získala certifikát FCE na úrovni B2, následně se v Irsku věnovala péči a výchově dětí ve věku 2-5 let v místní mateřské školce
 • po návratu do ČR se plně začala vyučovat anglický a španělský jazyka pro soukromé klienty a skupinové kurzy, kdy 2 roky působila jako lektorka v anglické mateřské školce
 • další vzdělání v kurzech: Osvědčení přípravný kurz CAE Osvědčení – Angličtina pro předškoláky Využití internetu v pedagogické praxi
JANA – angličtina pro děti i dospělé

 • vystudovala tříletý bakalářský obor Angličtina pro školskou praxi na Slezské univerzitě v Opavě
 • v roce 2008 ukončila dvouletý semestr v Bristolu, zakončený certifikátem City&Guilds Level 2 NVQ Multi-skilled Hospitality Services
 • v tomtéž roce získala na The Old Co-op, Bristol, kde studovala anglický jazyk, certifikát vydaný Trinity College London –  Level 2 Certificate
 • v roce 2007 získala City&Guilds level 1 Certificate

 

DANIELA – angličtina pro děti

 • tento jazyk si oblíbila již v útlém věku a v době studií složila zkoušku FCE na úrovni B2
 • jelikož ji práce s dětmi velice naplňuje, brzy se začala věnovat doučování, až postupně přešla k vedení kurzů pro děti
 • nadále se věnuje studiu s neustálou pílí, zájmem o sebevzdělávání a zkokonalování se
 • školení kreditované MŠMT: Communicaton Strategies, Oxford Professional Development for Teachers, 5-minute Activities, English Learning Teaching a jiné
10340064_795792037165815_4323793268531676867_n  

PETRA – angličtina pro děti

 • vystudovala učitelský obor na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde získala titul bakalář. Magisterský titul poté získala na Ostravské univerzitě.
 • v roce 2013 pobývala v Kanadě na International Language Academy of Kanada, kde se účastnila dlouhodobého studijního programu anglického jazyka a získala certifikát na úrovni B2 – Upper-intermediate (pokročilý).
 • Nyní se věnuje výuce kurzů pro děti v naší jazykové škole, a neustále posouvá možnosti způsobů vyučování, pro které jsou děti velmi zapálené.
 • momentálně u nás nepůsobí
10941417_795792190499133_3123496401626993881_n KLÁRA – angličtina

 • rodilá mluvčí pocházející z Anglie, žijící v ČR, plynně hovořící česky
 • držitelka všech mezinárodních certifikátů anglického jazyka – PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) a také CPE, což je nejvyšší zkouška na úrovni C2.
 • překladatelka textů, jako např. webové stránky nala.cz z češtiny do angličtiny, spolupracovala s designéry onlinejazyky.cz při opravách výslovností anglické slovní zásoby
 • její nadání, cit a láska pro tento jazyk mají spojitost s láskou k hudbě, kdy jako členka své kapely hraje a skládá hudbu, kterou už představila i v Anglii.
 • svým nadšením pro jazyk a elánem pro učení studenty motivuje aje vidět, že její práce je pro ni i koníčkem.
  ZUZANA – angličtina, francouzština

 • po ukončení pomaturitního studia anglického jazyka, navázala na studium anglického jazyka spolu s franouzským a to na Ostravské Univerzitě, kde získala titul Bc.
 • nadále se věnuje navazujicímu studiu Učitelství anglického a francouzského jazyka a literatury pro střední školy, taktéž na Ostravské univerzitě
 • své jazykové dovednosti si zdokonalila při studiu na jazykové škole LAL Torbay ve Velké Británii a francouzštinu  při svém au-pair pobytu v tamní zemi
evermore-3-11-2016-3 JIRKA – němčina, angličtina

 • vystudoval univerzitu Theologishe Hochschule Friedensau v Německu
 • již řadu let věnuje překladům knih či různorodých textů a tlumočení jak anglického, tak německého jazyka v různých odborných oblastech, například ekonomie
 • pro svůj zájem o jazyky se rozhodl v roce 2015 s námi navázat spolupráci a vyučovat jazyky u nás
 • studenti jsou z jeho hodin nadšení, jelikož jsou jeho hodiny vedeny nenásilnou, zábavnou a zajímavou formou
 • školení AJ akreditované MŠMT: Communication Strategies, Oxford Professional Development for Teachers, 5-minute Activities, English Learning Teaching a jiné
11017024_795792187165800_2720093486740995185_n MICHAELA – němčina

 • Vystudovala Masarykovu univerzitu, obor Nj pro učitelství německého jazyka pro ZŽ, SŠ a jazykové školy. Dále se věnovala studiu NJ pro hospodářskou sféru na Ostravské univerzitě. Státní zkoušky z daných oborů skládala v rozce 2004, 2008 a 2011. Držitelka titulu Mgr.
 • Působí jako Hodnotitel ústních maturitních zkoušek u všech úrovní pro německý jazyk
 • vede konzultační semináře k písemným pracem z Nj
 • V Goethe Institutu v Berlíně absolvovala stipendijní pobyt, kdy se věnovala metodice a didaktice Nj. Na tuto zkušenost navázaůla studiem Ostravské univerzity
 • V německu také studovala němčinu po dobu 3 let v Volkshochschule v Neukirchenu, Německo
 • Z Nj jazyka má složenou jak mezinárodní, tak i všeobecnou zkoušku v Německu
 • Dále působila na praxi v základní škole Maxmillan-Kolbe-Schule, Wibelskirchen, Německo
 • Má letité a bohaté zkušenosti při výuce indiviuální, při konverzačních a maturitních kurzech, překladatelství
  OLGA (RM hovořící plynně česky) – ruština

 • vystudovala Moskevskou Státní Vysokou školu Pedagogickou v Moskvě, kde získala tytul DiS v pedagogice psychologie
 • jako HR manager v Moskvě po dobu 5ti let získala bohaté zkušenosti jak pracovat s různými typy osobností v oboru Vzdělávání, věda a vývoj (školení)
 • věnuje se výuce ve firmách a individuální výuce klientů
10358884_795791917165827_5794043229724318768_n
JANA – ruština
 • v roce 2015 dokončila svá studia na Ostravské univerzitě v Ostravě, a to v oboru Učitelství pro SŠ – Ruský jazyk a Základy společenských věd
 • dále se účastnila mnoha jak studijních, tak i pracovních stáží v Moskvě na Státní akademii slovanské kultury v Moskvě (GASK)
 • momentálně se věnuje výuce ruského jazyka individuálně a pro skupinové kurzy
 • bohaté zkušenosti s doučováním k maturitě

 

evermore-3-11-2016-1 DENISA – španělština, portugalština, francouzština

 • má letitou praxi ve výuce jazyků v jazykových školách, gymnáziích i firmách
 • Španělštině se začala věnovat ihned po studiích. Studiu se i nadále věnuje. Vystudovala Ostravskou univerzitu, obor Učitel odbrorných předmětů, dále Španělský jazyk a literatura a Španělština ve sféře podnikání na též univerzitě.
 • v zahraničí získala
  • diplom z Generalitat de Catalunya
  • diplom ze španělského jazyka
  • diplom z francouzského jazyka
  KATKA – street dance

 • záliba v tanci ji dovedla na pozici lektorky tance, kterému se věnuje již řadu let od útleho dětství
 • začínala ve vyhlášeném klubu Akcent Ostrava
 • taneční styl street dance objevila v tanečním studiu DancePoint a už se ke stylům, se kterými začínala, nevrátila.
 • je členkou hlavní složky, se kterou se ji podařilo dosáhnout prvních příček v nejvyšších republikových soutěžích a postupně se také propracovat do lektorské pozice
 • v současné době se podílí a věnuje také přípravě všech tanečních akcí na příměstské tábory

RODILÍ MLUVČÍ

11017075_795792033832482_4524903291900188836_n
GARY – angličtina

 • rodilý mluvčí z jižní Anglie ve Velké Británii
 • zájem o vyučování anglického jazyka získal díky svému bratrovi, který za tímto cílem již spoustu let cestuje po celém světě
 • je držitelem mnoha mezinárodních certifikátů ověřených Trinity College, a uznáván v rámci profese výuky angličtiny.
 • Intensive classroom TEFL certificate
 • Intensive TEFL certificate (výuka angličtiny jako cizího jazyka)
 • Level 3 Diploma in Teaching Business English (Merit)

Všechny dokumenty o kvalifikaci lektora můžeme doložit na vyžádání.