↑ Return to kurzy pro veřejnost

KURZY 55+

KURZY ANGLIČTINY 55+55+

  • Pro všechny, kteří jsou starší věkem, ale mladí duchem a chtějí smysluplně a zároveň příjemně využít svůj volný čas
  • Učení cizího jazyka je výborný trénink paměti
  • Setkání s vrstevníky s podobnými zájmy
  • Moderní učebnice a jiné výukové prostředky
  • Velmi přátelská a uvolněná atmosféra
  • Zábavné a zároveň efektivní metody výuky

Jazykové kurzy angličtiny pro seniory patří do naší nabídky specificky zaměřených kurzů. Tento kurz je přizpůsobený tempem a využitými materiály tak, aby studium cizího jazyka bylo pohodlné, zábavné a přesto efektivní i pro ty, kteří mají stále chuť se aktivně vzdělávat a setkávat se svými stejně starými vrstevníky.

Jedná se o kurzy, kde jsou zastoupeny všechny složky výuky – studium gramatických jevů, čtení a výslovnost, tvorba a doplňování slovní zásoby potřebné pro zvládnutí dané úrovně a hlavně konverzace. Ta je ve struktuře hodin posílena (běžná situace, dialogové úlohy) tak, aby získané znalosti dovedli účastníci kurzů použít bez větších problémů v běžném životě.

Zahájení:            kurz připravujeme
Termín:                 říjen 2014 – červen 2015   
JESTLIŽE VÁM TERMÍN NEVYHOVUJE, PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS, ZKUSÍME NAJÍT VHODNĚJŠÍ VARIANTU.

Celkem:              12 x 45 min (platba každé 3 měsíce, v každém čtvrtletí probíhá 12 x 45min)
Cena:                   1.990,- Kč
Počet studentů: min. 2, max. 4 ve skupině – objednávky telefonicky nebo mailem, či přes náš kontaktní formulář / přihlášku