KURZY PRO VEŘEJNOST

Jazykové skupinové kurzy pro veřejnost – půlroční (semestrální ) a roční

Charakteristika

 • jazyk Aj, Nj, Fr, Šp, It, Rj, Čj pro cizince
 • kurzy obecného jazyka či obecně obchodního jazyka,
 • různé vstupní pokročilosti (začátečníci, mírně a středně pokročilí, pokročilí)
 • kurzy konverzační a speciální kurzy reálií příslušné jazykové oblasti, kurzy literatury
 • kurzy zkouškové – jazyková příprava a výcvik k různým typům státních a mezinárodních zkoušek (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE,…), evropský znalostní referenční rámec A1 – C2.
 • jsme akreditované registrační centrum CAMBRIDGE EXAMS – nejrozšířenější mezinárodní testy anglického jazyka
 • pouze vysoce kvalifikovaní lektoři čeští i zahraniční (možná i kombinace českých gramatických i rodilých konverzačních lektorů v rámci jednoho kurzu), kvalita lektorů je prověřená naší dlouhou spoluprací a jejich zapojením do lektorsky velmi náročných intenzivních skupinových jazykových kurzů (příprava na mezinárodní a státní jazykové zkoušky z příslušných jazyků)
 • moderní výukové metody – konverzačně i gramaticky vyvážená výuka (zaměřená na všechny jazykové kompetence: porozumění čtenému i slyšenému projevu, komunikace, psaní); výuka zajištěna dle špičkových učebnic, audio + video technika; výuka založena na komunikativním přístupu, který vede k překonání jazykové bariery a ke schopnosti využívat jazyk aktivně na dané cílové jazykové úrovni. Gramatické struktury jsou zvládnuty především aplikovaně, slovní zásoba je vyučována v kontextu vyjádření v jazyce, důraz je kladen na tzv. funkční jazyk (functional language) se zdůrazněním hlavně aktivních jazykových dovedností
 • speciální metoda pro dyslektiky a jazykově méně nadané
 • zajištění studijní literatury institutem, k dispozici široká knihovna doplňkových materiálů, poslechů, interaktivních výukových videoprogramů
 • knihovna a kopírovací centrum v budově školy

Rozvrhy jednotlivých skupin

Ve standardních jazycích otevíráme kurzy ve mnoha pokročilostech a to v různých dnech a časech a ve více rozvrhových variantách. Tímto způsobem se nám daří respektovat časový plán většiny zájemců.

V případě zájmu se můžete přihlásit do jednoho z našich kurzů ZDE  a nebo stačí napsat na info@evermore.cz své jméno a kontakt (mobil, e-mail) pošleme Vám další detaily.

Velikost jazykové skupiny

 • JS:  standardní skupina  3 – 6 účastníků

Délka jazykových bloků a doba výuky

 • standardně 1 prodloužený semestr  (říjen až leden nebo únor až červen)
 • či 2 semestry – jeden akademický rok (září až červen, celkem 10 měsíců)
 • záhájení v průběhu semestru – na základě vstupních (pokročilostních) testů i během semestru (úprava ceny)
 • mini skupiny 3 – 6 žáků 

Snímek obrazovky 2016-02-03 v 15.01.53