INDIVIDUÁLNÍ KURZY

INDIVIDUÁLNÍ LETNÍ KURZYletní-–-verze-2

 • Chcete zkusit přes léto něco jiného?
 • Jedete na dovolenou a potřebujete se rozmluvit?
 • Chcete se učit cizí jazyk, ale nemáte přes rok čas?

Využijte některý z našich LETNÍCH KURZŮ, KDE SE NAUČÍTE:

 • vyjadřovat své myšlenky
 • vyměnovat si názory
 • zlepšíte si slovní zásobu
 • budete připraveni na dovolenou

Učitel navrhne téma, o kterém se pak během hodiny diskutuje.

Tématem může být jakákoliv významná událost, o které píší noviny, nebo událost, které má vliv na život lidí a stuentů. Naučíte se jasně vysvětlit, co si myslíte a zároveň reagovat na názory druhých. Učitel Vás neopravuje tolik jako v kurzech obecné angličtiny. V těchto hodinách je pozornost soustředěna na plynulost projevu.

Je založena na efektivní interaktivní metodě učitel – žák „face to face“. Základem je neustálá komunikace studenta a lektora. Výhodou těchto lekcí je možnost přesně se zaměřit na určitou oblast, ve které student pociťuje rezervy, např. konverzace, gramatika, rozšíření slovní zásoby …

Proč zvolit individuální výuku?

Při individuální výuce nejste vystaveni stresu ze selhání jako ve skupinové výuce a skupina Vás také nebrzdí, jste-li dále. Výukový čas máte jen pro sebe. Máte také možnost se velmi dobře „rozmluvit“ a zbavit se komunikačních zábran v jazyce.

V rámci našich kurzů poskytujeme následující:

 • návrh a příprava osnov
 • monitorování přůběhu výuky
 • pravidelné testování a zpětnou vazbu
 • návrh dalších osnov
 • bezplatné poradenství

Naše kurzy Vám pomůžou:

 • efektivně komunikovat v cizím jazyce
 • prezentovat svou osobu profesionální cestou
 • diskutovat v cizím jazyce s potencionálními obchodními partnery