ILEC Cambridge English Legal

ILEC – International Legal English Certificate

ilec-300x69.pngILEC je nová zkouška Cambridge pro právníky, pracovníky právnických kanceláří a studenty práv. ILEC vznikl ve spolupráci Cambridge ESOL s firmou TransLegal, světovým lídrem v oblasti právnických překladů a školení v oboru právnického jazyka.

Zkouška je určena těm, kdo musí prokázat znalost právnické angličtiny na vysoké úrovni, efektivním způsobem komunikovat s klienty a spolupracovníky z celého světa a musí být schopni psát a číst právnické texty v angličtině.
Zkouška ILEC ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň znalosti angličtiny vyžadována na zkoušce ILEC je stejná jako v případě zkoušek FCE a CAE. Závěrečné hodnocení ILEC určuje, na které ze dvou uvedených úrovní pokročilosti je zkoušená osoba.

Proč ILEC?

 • Zkouška ILEC testuje praktickou znalost právnické angličtiny na pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost gramatiky a odborné slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, které jsou založeny na právnické praxi.
 • Certifikát ILEC je důkazem toho, že ovládáte právnickou angličtinu na úrovni postačující k jejímu neomezenému využití v práci.
 • Zkouška je založena na úkolech, se kterými se právníci běžně setkávají. Držitel certifikátu ILEC dokáže používat angličtinu během schůzek, jednání a diskuzí na právnická témata, dokáže jasně vyjadřovat své názory, rozumí a sám dokáže napsat právnické texty.
 • I když je ILEC relativně nová zkouška, je již uznávána mnohými mezinárodními právnickými organizacemi jako např. European Company Lawyers Association, the European Law Students Association, the International Association of Young Lawyers, and the European Young Bar Association.
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je ILEC?

 • ILEC je určen těm, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé a pokročilé úrovni.
 • ILEC je určen těm, kdo potřebují nebo budou potřebovat v budoucnosti právnickou angličtinu v práci.

Z jakých částí se skládá zkouška ILEC?

Zkouška ILEC se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):
 • Čtení (Reading) – 1 hodina 15 minut
 • Psaní (Writing) – 1 hodina 15 minut
 • Poslech (Listening) – 40 minut
 • Mluvený projev (Speaking) – 16 minut