ICFE Cambridge English Financial

ICFE – International Certificate in Financial English

icfe-300x69.pngICFE je zkouška Cambridge určená pro finančníky, účetní a studenty na ekonomických fakultách. ICFE vznikl ve spolupráci s ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants – největší a nejrychleji se vyvíjející mezinárodní organizací sdružující odborníky na účetnictví.

Zkouška je určena těm, kdo musí prokázat znalost angličtiny v oboru financí na vysoké úrovni a efektivním způsobem ji využívat v práci.
Zkouška ICFE ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň znalosti angličtiny vyžadovaná na zkoušce ICFE je stejná jako v případě zkoušek FCE a CAE. Závěrečné hodnocení ICFE určuje, na které ze dvou uvedených úrovní pokročilosti je zkoušená osoba.

Proč ICFE?

 • Zkouška ICFE testuje praktickou znalost angličtiny v oboru financí na vyšší mírně pokročilé a pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – četbu, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se znalost gramatiky a odborné slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z oblasti finančnictví.
 • Certifikát ICFE je dokladem toho, že ovládáte finanční angličtinu na úrovni postačující k jejímu neomezenému využití v práci.
 • Zkouška je založena na úkolech, se kterými se finančníci běžně setkávají. Držitel certifikátu ICFE dokáže používat angličtinu během schůzek, jednání a diskuzí na témata spojená s financemi, při kterých dokáže jasně vyjadřovat své názory. Kromě toho rozumí a sám dokáže napsat odborné texty, jako jsou finanční hlášení, nabídky nebo články z odborného textu.
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.

Pro koho je ICFE?

 • ICFE je určen těm, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé a pokročilé úrovni.
 • ICFE je určen těm, kdo potřebují nebo budou potřebovat angličtinu z oblasti financí v práci.
 • ICFE je ideální nabídka pro ty, kdo hodlají v budoucnosti získat odborné kvalifikace ACCA.

Z jakých částí se skládá zkouška ICFE?

Zkouška ICFE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):
 • Čtení (Reading) – 1 hodina 15 minut
 • Psaní (Writing) – 1 hodina 15 minut
 • Poslech (Listening) – 40 minut
 • Mluvený projev (Speaking) – 16 minut