FAQ – Časté dotazy

FAQ (frequently asked questions) 

Kdy, jak se mohu do kurzů přihlásit?
Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku vyplněním formuláře ZDE.

Kolik stojí individuální výuka?
Cena individuální výuky závisí na délce hodin a intenzitě výuky kterou si zvolíte. Výuka zpravidla probíhá pravidelně 1x týdně na 60min, 2x týdně na 60min či 1x týdně na 90min. Avšak volba je zcela na Vás. Další aspektem ovlivňující cenu je výběr lektora: český lektor / rodilý mluvčí. Platba probíhá měsíčně / čtvrtletně / pololetně / celoročně.

Kdy si zvolit výuku s rodilým mluvčím?
Zde doporučujeme výuku u dětí od útlého dětství případně u starších žáků / dospělých od úrovně A2+.

Jak se správně zařadit do kurzu pro veřejnost?
Pro správné a přesné zařazení do odpovídajícího kurzu je nutno vyplnit rozřazovací test (neprotaí pro úplně začátečníky) na našich webových stránkách. Výsledky testu Vám pomohou vybrat si pro Vás nejvhodnější kurz. Dovolujeme si upozornit, že psaný test má pouze orientační výpovídací hodnotu.

Jak se mohu přihlásit?
Přihlásit se můžete následovně

  • Osobně na studijním oddělení
  • Online po vybrání příslušného kurzu v sekci kurzy ZDE

Úhrada kurzovného
Kurzovné je možno uhradit následujícími způsoby:

  • Hotově na studijním oddělení
  • Převodem na účet – na základě vystavené faktury
  • Prostřednictvím Benefit+

Kurzovné u individuální výuky se platí ve vámi vybraném intervalu. V případě výběru kurzu pro veřejnost můžete kurzovné platit pololetně / celoročně.

Učební materiály
Učebnice je možno objednat na studijním oddělení a budou pro Vás nachystány na Vaši hodinu. Nejsou v ceně kurzovného.

Zahájení školního roku

Kurzy pro veřejnost začínají zpravidla v posledním týdnu v září. Do neobsazených kurzů je možno se hlásit během celého školního roku za sníženou cenu. AKtuální informace vč. cen získáte na studijním oddělení.

Přihlášení ke zkoušce Cambridge English

Aktuální termíny zkoušek a online přihlášku ke zkoušce naleznete po rozkliknutí sekce Cambridge zkoušky. Přihláška ke zkoušce je platná až ke dni úhrady poplatku za zkoušku, který musí být na účet zkouškového centra připsán do konce registračního období. Poplatek za zkoušku můžete uhradit hotově na studijním oddělení školy nebo bankovním převodem. Poplatek za zkoušku nelze hradit pomocí Benefit+. Výsledky zkoušky jsou k dispozici online. Odkaz na webové stranky Results online včetně přihlašovacího jmén a hesla obdržíte emailem ve svém rozpisu zkoušky (Confirmation of Entry) nejpozději týden před zkouškou.

Certifikáty jsou vydávány osobně na studijním oddělení školy nebo dle předchozí domluvy. Informaci o tom, že jsou certifikáty k dispozici a připravené k vyzvednutí, obdržíte emailem. Po skončení registračního období již nelze přihlášku ke zkoušece stornovat ani měnit typ nebo termín zkoušky. V případě, že se ke zkoušce nebudete moci dostavit, informujte nás prosím. Storno zkoušky a případné vrácení 50% poplatku za zkoušku je možné pouze ze závažných zdravotních nebo osobních důvodů a na základě předložení lékařského (či jiného) potvrzení. Další podrobnosti naleznete v Podmínkách registrace.

Práva a povinnosti školy a studenta
Škola si vyhrazuje právo na změnu zahájení nebo zrušení kurzu pro veřejnost v případě závislosti na počtu přihlášených a jejich úrovni. V takovém případě je kurzovné a složená záloha na kurz vrácena v plné výši nebo je studentovi nabídnut jiný kurz / cena. V případě nenastoupení nebo ukončení kurzu ze strany klienta se školné nevrací. Je možné provést výměnu za náhradníka. Další podrobnosti naleznete v Obchodních podmínkách.