EVERMORE Certifikát

Chcete skládat zkoušku z cizího jazyka?

Tuto zkoušku můžete nově skládat také i u nás.

Momentálně poskytujeme možnost skládat zkoušku v anglickém jazyce, avšak naše služby plánujeme nadále rozšiřovat.

Tato zkouška také slouží jako zkušební zkouška v případě, že byste chtěli skládat mezinárodní zkoušky KET, PET, FCE, CAE (v tomto případě prosíme o uvedení informace).

Jaké hodnocení mohu získat?

Kandidáti obdrží standardizované hodnocení celé zkoušky v podobě počtu procent získaných z maximálního pevně stanoveného počtu 100 procent. Pro úspěšné složení zkoušky není nutné dosáhnout uspokojinévho výsledku ve výši 100%. Pro hodnocení každé úrovně je předepsán určitý pevně stanovený počet procent.

Test A 100 – 55 % = C1
Test B 100 – 55 % = B2
Test C 100 – 55 % = B1
Test D 100 – 55 % = A2
Test E 100 – 55 % = A1 

Certifikáty se vydávají pouze kandidátům, kteří dosáhnou minimálního hodnocení A1. V případě, že dosáhnete úrovně mezi 54 – 40 % zíkáváte certifikát o úrovneň níže. Tzn. že například, když test C složíte na 47% získáte certifikát s dosaženou úrovní A2.
Procenta se zohledňují u každé části zkoušky. Je třeba dosáhnout výsledků 100-55% ve všech částech, abyste získali certifikát dané úrovně. V případě, že máte jednu část níže a to v rozezí 54-40% automaticky získáváte certifikát o úroveň níže.

Nevíte na který test se přihlásit?

I v tom Vám pomůžeme! Stačí, když nás kontaktujete a my Vám zprostředkujeme náš rozřazovací test na úrovně jazyka. Tím získáte odhad na jaké úrovni se nyní nacházíte a jak moc se je třeba se vzdělávat, abyste případně byli schopni složit certifikát vyšší úrovně.

Letos můžete zkoušku skládat za zaváděcí registrační poplatek:

     • při registraci do 15.5.2015                               200,-Kč  450,-Kč
     • při registraci do 12.6.2015                               240,-Kč  500,-Kč
     • při registraci do 03.7.2015                               280,-Kč  550,-Kč

Přípravné účebnice ke zkouškám:

  • Essential grammar in Use, English Grammar in Use, Advanced Grammar in Use, English Vocabulary in Use
  • New Headway Elementary, New Headway Pre-intermediate, New Headway Intermediate, New Headway Upper-Intermediate, New Headway Advanced
  • Objective Key, Pet Result, Fce Result, Cae Result, Pet Compete, Fce Complete, Cae Complete

 Poplatek za storno registrace je ve výši 50%.

Evermore certifikát