Skip available courses

Available courses

Zde naleznete slovní zásobu na cestování, nakupování, restauraci, zdvořilostní fráze, atd.. A to nejen v podobě textů, ale také obrázků a cvičení...

ZDE NALEZNETE VEŠKERÉ MATERIÁLY K TEORII, KTEROU NALEZNECE VE SLOŽCE VÝŠE.

Zde naleznete materiály, které můžete používat nejen ke studiu gramatiky - vysvětlení gramatických pojmů a jevů

Naleznete zde různé interaktivní odkazy, hry, písně a všechny podpůrné materiály využívané v hodinách. Pomocí těchto odkazů se můžete doma věnovat výuce angličtiny se svými dětmi, tak aby si nové věci ještě více upevnili a zdokonalili se v nich. Věříme, že tímto přispějeme k zábarvnější formě dělání domácích úkolů :)