CPE Cambridge English Proficiency

CPE Cambridge English Proficiency

Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího, je zkouška CPE na jazykové úrovni C2 právě pro Vás.
Zkouška Písemná část Ústní část Termín registrace Poplatek za zkoušku Místo konání zkoušky Výsledky Certifikáty Objednat
CPE 13.06.2019 07.-16.06.2019 08.05.2019 4 500 Kč Cloverleaf Ostrava 11.-24.7.2019 31.07.2019 Objednat
*CB=computer-based zkouška (písemná část zkoušky se skládá na počítači)

Cambridge English: Proficiency (CPE)

 

Zkouška CPE ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího, je zkouška CPE právě pro Vás.
Složení zkoušky na tak vysoké úrovni je pro každého, kdo se učí anglicky, velký úspěch.

Proč CPE?

 • Zkouška CPE testuje praktickou znalost angličtiny na nejvyšší úrovni pokročilosti a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – četbu, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.
 • Certifikát CPE svědčí o tom, že výborně ovládáte angličtinu a můžete studovat na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem nebo můžete výborně využívat angličtinu v práci, ve které je její znalost nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory.
 • Zkouška CPE je založena na reálných úkolech a testuje praktickou znalost angličtiny. Držitel certifikátu CPE dokáže výborně využít angličtinu prakticky v každé situaci.
 • CPE je dobře hodnoceno mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. Držitel certifikátu CPE může studovat na vysokých školách s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Snadněji také najde vysněnou práci.
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je CPE?

 • CPE je určen těm, kdo používají angličtinu na velmi pokročilé úrovni
 • CPE je určen pro mládež i pro dospělé

Z jakých částí se skládá zkouška CPE?

Zkouška CPE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

 • Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English)
 • Psaní (Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Paper 1: Reading and Use of English

V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům pocházejícím z různého typu literárních děl, novin, časopisů a neliterárních projevů. Zkoušení by měli prokázat, že plně rozumí čteným textům na úrovni jednotlivých slov, vyjádření, vět a odstavců a také, že plně chápou text jako celek. 1 hodina 30 minut

Paper 2: Writing

V této části zkoušky je nutné napsat dvě práce o délce 240-280 slov a 280-320 slov. Mohou to být texty jako dopisy, články, hlášení, esej nebo recenze. Zkouškové pokyny upřesňují cíl a adresáta práce. 1 hodina 30 minut

Paper 3: Listening

V této části se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých každodenních situacích. Nahrávky jsou různého typu, např. interview, diskuse, přednášky a rozhovory.
Tato část textu ověřuje schopnost vyhledávání nutných informací v mluvených projevech a porozumění postojům a názorům, které vyjadřují postavy v nahrávkách. 40 minut

Paper 4: Speaking

Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý poslouchá rozhovor.
Ústní zkouška se skládá ze tří částí: rozhovoru se zkoušejícím, úlohy, ke které je nutná spolupráce dvou zkoušených a individuálních výpovědí – souhrnů se závěrečnou diskuzí. Zkoušející řeší úkoly na základě obdržených ilustrací a textů.16 minut

Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky.

Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

 • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (reading, writing, listening, speaking a use of English
 • celkové skóre z celé zkoušky
 • výslednou známku (A, B, C, nebo jazykovou úroveň C1)
 • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

V případě, že svému Statement of Results nerozumíte, stáhněte si jeho vysvětlenízde.

Od ledna 2015 jsou výsledky zkoušky podávány prostřednictvím Cambridge English Scale. Pro více informací o Cambridge English Scale si stáhnětěinformační leták.

 

U zkoušky Cambridge English: Proficiency (CPE) můžete dosáhnou následujících výsledků:

 

 

Cambridge English Scale Score Grade/CEFR CEFR level
220–230 Grade A C2
213–219 Grade B C2
200–212 Grade C C2
180–199 Level C1 C1

 

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C2, nicméně zohledňuje i horší hodnocení (jazykovou úroveň C1). Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 180.

Vztah mezi výslednými známkami a Cambridge English Scale je znázorněn níže:

CPE Scale.jpg

 

Další informace týkající se výsledků zkoušky naleznete na stránkách Cambridge English.

Více informací o zkoušce CPE