čeští lektoři

ČEŠTÍ LEKTOŘI

11021192_795791953832490_8277944937374688318_n KATEŘINA – Angličtina, Čeština pro cizince

 • jednoleté studium anglického jazyka na Angus College, Arbroath, The UK
 • NQ (national qualification) Administration & Information technology, with finance v anglickém jazyce na Angus College, Arbroath, The UK
 • Cambridge zkouška CPE
 • vystudovala obor Angličtina pro školskou praxi na Slezské univerzitě v Opavě 
 • praxe ve výuce anglického jazyka pro soukromé klienty a firemní skupiny od roku 2010
11001915_795792043832481_7738706213473492630_n TEREZA- Angličtina, Čeština pro cizince

 • v roce 2008 složila Státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka, v téže roce velmi úspěšně složila zkoušku FCE a v roce 2016 získala ceritifkát CPE
 • vystudovala obory Angličtina pro školskou praxi a Anglická filologie na Slezské univerzitě v Opavě, zkušenosti získala i studiem v Irsku (University of Limerick)
 • dlouhodobně se věnuje přípravě studentů na zkoušky a certifikáty Cambridge
 • zaměřuje se výuku anglického jazyka pro soukromé klienty
 • praxe ve výuce anglického jazyka pro soukromé klienty od roku 2013
evermore-3-11-2016-3 JIRKA – Němčina, Angličtina

 • vystudoval univerzitu Theologishe Hochschule Friedensau v Německu
 • již řadu let věnuje překladům knih či různorodých textů a tlumočení jak anglického, tak německého jazyka v různých odborných oblastech, například ekonomie
 • pro svůj zájem o jazyky se rozhodl v roce 2015 s námi navázat spolupráci a vyučovat jazyky u nás
 • studenti jsou z jeho hodin nadšení, jelikož jsou jeho hodiny vedeny nenásilnou, zábavnou a poutavou formou
 • školení AJ akreditované MŠTV: Communication Strategies, Oxford Professional Development for Teachers, 5-minute Activities, English Learning Teaching a jiné
  PETRA – Španělština, Angličtina

 • vše odstartovalo roční intenzivní studium anglického jazyka na Akademii J.A.Komenského
 • po letitých zkušenostech v zahraničí (Irsko, Španělsko) se rozhodla cizím jazykům dále věnovat
 • v Dublinu se věnovala studiu angličtiny na Dargan Language Institute – obor English language training, a získala certifikát FCE na úrovni B2, následně se v Irsku věnovala péči a výchově dětí ve věku 2-5 let v místní mateřské školce
 • po návratu do ČR plně začala vyučovat anglický a španělský jazyka pro soukromé klienty a skupinové kurzy, kdy 2 roky působila jako lektorka v anglické mateřské školce
 • další vzdělání v kurzech – Osvědčení přípravný kurz CAE, Osvědčení – Angličtina pro předškoláky, Využití internetu v pedagogické praxi a jiné
  BARBORA – Angličtina

 • vystudovala anglickou filologii na Ostravské Univerzitě
 • má dlouholetou praxi jako lektorka angličtiny ve státním i soukromém sektoru, výuce se věnuje již od roku 2001
 • hodnotitelka Nové maturity
 • specializuje se na firemní kurzy
 • ve svých kurzech se zaměřuje na komunikaci a kreativitu
  KATEŘINA – Angličtina

 • vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého, ale angličtina byla vždy jejím velkým koníčkem
 • s rodinou dlouhodobě žila v Británii, kde pracovala jako asistentka učitele na prvním stupni základní školy
 • v USA pracovala s dětmi předškolního věku
 • specializuje se na kurzy pro mladší studenty
11017024_795792187165800_2720093486740995185_n

MICHAELA – Němčina

 • Vystudovala Masarykovu univerzitu v oborech Nj pro učitelství německého jazyka pro ZŽ, SŠ a jazykové školy. Dále se věnovala studiu Nj pro hospodářskou sféru na Ostravské univerzitě. Státní zkoušky z daných oborů skládala v rozce 2004, 2008 a 2011.
 • Působí jako Hodnotitel ústních maturitních zkoušek u všech úrovní pro německý jazyk
 • vede konzultační semináře k písemným prace z Nj
 • V Goethe Institutu v Berlíně, kde absolvovala stipendijní pobyt, se věnovala metodice a didaktice Nj, v čemž pokračovala v Ostravě
 • V Německu také studovala němčinu po dobu 3 let v Volkshochschule v Neukirchenu
 • Z německého jazyka má složeny mezinárodní a všeobecnou zkoušku v Německu
 • Dále působila na praxi v základní škole Maxmillan-Kolbe-Schule, Wibelskirchen, Německo
 • Má letité a bohaté zkušenosti s individuální výukou a s konverzačními a maturitními kurzy, zabývá se také překladatelstvím
10358884_795791917165827_5794043229724318768_n
JANA – Ruština
 • v roce 2015 dokončila své studia na Ostravské univerzitě v Ostravě a to v oboru Učitelství pro SŠ Ruský jazyk a základy společenských věd
 • dále se účastnila mnoha jak studijních, tak i pracovních stáží na Státní akademii slovanské kultury v Moskvě (GASK)
 • momentálně se věnuje výuce ruského jazyka individuálně i pro skupinové kurzy
 • bohaté zkušenosti s doučováním k maturitě
11026054_795791907165828_1499544732251031922_n ALENA – Italština

 • lektorka italského jazyka, žijící mnoho let v Itáli, kde nabrala vysoké zkušenosti s jazykem
 • věnuje se výuce italského jazyka pro soukromé klienty již řadu let
 • je majitelkou vlastní jazykové agentury ve Frýdku-Místku, avšak externě pracuje i pro nás a velmi oceňujeme, že ji můžeme považovat za součást našeho týmu.

 

 evermore-3-11-2016-1 DENISA – Španělština, Portugalština, Francouzština

 • má letitou praxi ve výuce jazyků v jazykových školách, gymnáziích i firmách
 • Španělštině se začala věnovat i hned po studiích. Studiu se i nadále věnuje. Vystudovala Ostravskou univerzitu, obor Učitel odbrorných předmětů dále Španělský jazyk a literatura a Španělština ve sféře podnikání na též univerzitě.
 • v zahraničí získala
  • diplom z Generalitat de Catalunya
  • diplom ze španělského jazyka
  • diplom z francouzského jazyka

RODILÍ MLUVČÍ

11017075_795792033832482_4524903291900188836_n
GARY – Angličtina

 • rodilý mluvčí z jižní Anglie ve Velké Británii
 • zájem o vyučování anglického jazyka získal díky svému bratrovi, který za tímto cílem již spoustu let cestuje po celém světě
 • je držitelem mnoha mezinárodních certifikátů ověřených Trinity College a uznáván v rámci profese výuky angličtiny.
 • Intensive TEFL certificate (výuka angličtiny jako cizího jazyka)
 • Level 3 Diploma in Teaching Business English (Merit)
11021134_795792193832466_6830118979987377659_n CYNTHIA – Anglčitina

 • rodilá mluvčí narozená v USA nyní žijící v ČR
 • s výukou má zkušenosti již z USA jak pro děti tak dospělé, která ji velmi naplňuje a studenti jsou s ní velice spokojeni a výuka je velice efektivní
 • držitelka TEFL certificate  (výuka angličtiny jako cizího jazyka)
  TEFLWORLDWIDEPRAGUE certificate – Young Learners (Mladí studenti)

 

ANTONIO – Španělština

 • rodilý mluvčí narozený v Granadě, avšak od svých 18-ti let až do poloviny minulého roku žijící v Barceloně
 • díky jeho české manželce, která svou vášeň pro výuku španělského jazyka převedla i na něj, dnes Antonio vyučuje konverzaci španělského jazyka a díky jeho nadšení a lásce k jazyku jsou hodiny velmi zábavné
 • je velmi energický, pozitivní a studenti si výuku s ním velmi vychvalují.
NATALYA – Ruština
 • narozena na Sibiři a v roce 2005 se přestěhovala do ČR, zde vystudovala Obchodní akademii v Havířově, dále Veřejnou ekonomiku a správu na Vysoké škole Báňské – Technické Univerzitě Ostrava, kde se nadále věnuje navazujícímu studiu
 • bohaté zkušenosti a prax ve výuce, překladatelství a tlumočení
 • hovoří plynule česky

Všechny dokumenty o kvalifikaci lektora můžeme doložit na vyžádání.