čeští lektoři

ČEŠTÍ LEKTOŘI

11021192_795791953832490_8277944937374688318_n KATEŘINA – Angličtina, Čeština pro cizince

 • jednoleté studium anglického jazyka na Angus College, Arbroath, The UK
 • NQ (national qualification) Administration & Information technology, with finance v anglickém jazyce na Angus College, Arbroath, The UK
 • cambridská zkouška CPE
 • vystudovala obor Angličtina pro školskou praxi na Slezské univerzitě v Opavě 
 • praxe ve výuce anglického jazyka pro soukromé klienty a firemní skupiny od roku 2010
11001915_795792043832481_7738706213473492630_n TEREZA- Angličtina, Čeština pro cizince

 • v roce 2002 absolvovala jazykový kurz angličtiny ve Velké Británii, kde obdržela certifikát z jazykové školy Harrow House
 • v roce 2008 obdržela výsledek prospěla velmi dobře ze Státní jazykové zkoušky anglického jazyka, v téže roce velmi úspěšně složila zkoušku FCE a v roce 2016 získala ceritifkát CPE (nejvyšší možná dosažitelná úroveň)
 • vystudovala obor Angličtina pro školskou praxi na Slezské univerzitě v Opavě
 • zaměřuje se výuku anglického jazyka pro soukromé a firemní klienty
10941417_795792190499133_3123496401626993881_n KLÁRA – Angličtina

 • rodilá mluvčí, pochájící z anglie, žijící v ČR, plynně hovořící česky
 • držitelka všech mezinárodních certifikátů anglického jazyka – PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) a také CPE což je nejvyšší zkouška na úrovni C2.
 • překladatelka textů jako např. webové stránky nala.cz z češtiny do angličtiny a spolupracovala s designéry onlinejazyky.cz při opravách výslovností anglické slovní zásoby
 • její vysoké nadání, cit a lásku pro tento jazyk má spojitost s láskou k hudbě, kdy jako členka své kapely hraje a skládá hudbu, kterou už představila i v Anglii.
 • svým nadšením pro jazyk a elánem pro učení studenty motivuje a její záliba pro učení tohoto jazyka je velmi viditelná
11017024_795792187165800_2720093486740995185_n

MICHAELA – Němčina

 • Vystudovala Masarykovu univerzitu v oborech Nj pro učitelství německého jazyka pro ZŽ, SŠ a jazykové školy. Dále se věnovala studiu Nj pro hospodářskou sféru na Ostravské univerzitě. Státní zkoušky z daných oborů skládala v rozce 2004, 2008 a 2011. Držitelka titulu Mgr.
 • Působí jako Hodnotitel ústních maturitních zkoušek u všech úrovní pro německý jazyk
 • vede konzultační semináře k písemným prace z Nj
 • V Goethe Institutu v Berlíně, kde absolvovala stipendijní pobyt se věnovala metodice a didaktice Nj v čemž pokračovala v Ostravě
 • V německu také studovala němčinu po dobu 3 let v Volkshochschule v Neukirchenu, Německo
 • Z Nj jazyka má složeny mezinárodní a všeobecnou zkoušku v Německu
 • Dále působila na praxi v základní škola Maxmillan-Kolbe-Schule, Wibelskirchen, Německo
 • Má letité a bohaté zkušenosti při výuce indiviuální, při konverzačních a maturitních kurzech, překladatelství
evermore-3-11-2016-3 JIRKA – Němčina, Angličtina

 • vystudoval univerzitu Theologishe Hochschule Friedensau v Německu
 • již řadu let věnuje překladům knih či různorodých textů a tlumočení jak anglického tak německého jazyka v různých odborných oblastech například ekonomie
 • pro svůj zájem o jazyky se rozhodl v roce 2015 s námi navázat spolupráci a vyučovat jazyky u nás
 • studenti jsou z jeho hodin nadšení, jelikož jsou jeho hodiny vedeny nenásilnou, zábavnou a přesto zaujímací formou
 • školení AJ akreditované MŠTV: Communication Strategies, Oxford Professional Development for Teachers, 5-minute Activities, English Learning Teaching a jiné
10358884_795791917165827_5794043229724318768_n
JANA – Ruština
 • v roce 2015 dokončila své studia na Ostravské univerzitě v Ostravě a to v oboru Učitelství pro SŠ Ruský jazyk a základy společenských věd
 • dále se účastnila mnoha jak studijních tak i pracovních stáží v Moskvě na Státní akademii slovanské kultury v Moskvě (GASK)
 • momentálně se věnuje výuce ruského jazyka individuálně i pro skupinové kurzy
 • bohaté zkušenosti s doučováním k maturitě
11026054_795791907165828_1499544732251031922_n ALENA – Italština

 • lektorka italského jazyka, žijící mnoho let v Itáli, kde nabrala vysoké zkušenosti s jazykem, který ovládá jak slovem tak písmem.
 • věnuje se výuce italského jazyka pro soukromé klienty již řadu let
 • je majitelkou vlastní jazykové agentury ve Frýdku-Místku, avšak externě pracuje i pro nás a velmi oceňujeme, že ji můžeme považovat za součást našeho týmu.

 

 evermore-3-11-2016-1 DENISA – Španělština, Portugalština, Francouzština

 • má letitou praxi ve výuce jazyků v jazykových školách, gymnáziích i firmách
 • Španělštině se začala věnovat i hned po studiích. Studiu se i nadále věnuje. Vystudovala Ostravskou univerzitu, obor Učitel odbrorných předmětů dále Španělský jazyk a literatura a Španělština ve sféře podnikání na tentýž univerzitě.
 • v zahraničí získala
  • diplom z Generalitat de Catalunya
  • diplom ze španělského jazyka
  • diplom z francouzského jazyka
 10340064_795792037165815_4323793268531676867_n PETRA – Angličtina pro děti

 • vystudovala učitelský obor na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde získala titul Bakalář. Magisterský titul složila na Ostravské univerzitě.
 • v roce 2013 pobývala v Kanadě na International Language Academy of Kanada, kde se účastnila dlouhodobého studijního programu anglického jazyka a získala certifikát na úrovni B2 – Upper-intermediate (pokročilý).
 • Nyní se věnuje výuce kurzů pro děti v naší jazykové škole, která ji velmi naplňuje a neustále posouvá možnosti způsobů vyučování, pro které jsou děti velmi zapálené.
10358884_795791917165827_5794043229724318768_n
JANA – Ruština
 • v roce 2015 dokončila své studia na Ostravské univerzitě v Ostravě a to v oboru Učitelství pro SŠ Ruský jazyk a základy společenských věd
 • dále se účastnila mnoha jak studijních tak i pracovních stáží v Moskvě na Státní akademii slovanské kultury v Moskvě (GASK)
 • momentálně se věnuje výuce ruského jazyka individuálně i pro skupinové kurzy
 • bohaté zkušenosti s doučováním k maturitě
11026054_795791907165828_1499544732251031922_n ALENA – Italština

 • Lektorka italského jazyka, žijící mnoho let v Itáli, kde nabrala vysoké zkušenosti s jazykem, který ovládá jak slovem tak písmem.
 • Věnuje se výuce italského jazyka pro soukromé klienty již řadu let
 • je majitelkou vlastní jazykové agentury ve Frýdku-Místku, avšak externě pracuje i pro nás a velmi oceňujeme, že ji můžeme považovat za součást našeho týmu.

 

LUCIE – Španělština

 • od roku 2002 se rozhodla vycestovat do Španělska, kde také žila ve městech jako Barcelona, Granada a další
 • do Španělska se odjela naučit rodný jazyk, avšak zalíbení v tamní kulturu a prostředí ji zde drželo až do poloviny roku 2013, kdy se rozhodla vrátit zpět do ČR a vyučovat tomuto vášnivému cizímu jazyku
 • v roce 2013 se připravovala na mezinárodní jazykovou zkoušku DELE C1 ze španělštiny, kterou následně ukončila diplomem, místo zkoušek Praha – Instituto de Cervantes.
JANA – Angličtina

 • tento jazyk si oblíbila již v útlém věku a v době studií složila zkoušku FCE na úrovni B2
 • jelikož ji práce s dětmi velice naplňuje, brzy se začala věnovat doučování až postupně přešla k vedení kurzů pro děti
 • nadále se věnuje studiu s neustálou pílí, zájmem o sebevzdělávání a zkokonalování se
 • školení kreditované MŠTV: Communicaton Strategies, Oxford Professional Development for Teachers, 5-minute Activities, English Learning Teaching a jiné

DANIELA – Angličtina pro děti

 • ruská rodilá mluvčí a právě svůj rodný jazyk v naši jazykové škole Evermore vyučuje
 • vystudovala ruštinu na univerzitách v ruském Blagoveščensku a Nižném Novgorodě, kde studovala doktorský stupeň studia a zároveň přednášela a věnovala se vědecké práci v oboru ruská filologie
 • dále překládá i odborné texty a simultánně tlumočí
 • vyučuje :
 • obecnou ruštinu
 • technickou ruštinu
 • obchodní ruštinu
 • manažerskou ruštinu
BARBARA – Angličtina

 • angličtině a dalším jazykům se začala věnovat jíž v 5 letech a už od dětství studovala francouzštinu, němčinu, ruštinu a španělštinu
 • v roce 2011 jsem složila FCE zkoušky na úrovni B2 a své znalosti nadále prohloubila pobytem v USA
 • vystudovala jsem bakalářský obor Anglický jazyk a literatura  a dále magisterský obor Angličtina pro překladatelskou praxi na Ostravské univerzitě
 • již řadu let se věnuje výúce jazyka, začala s dětmi ve školce a postupně učila starší děti, dospělé, cizince
 • věnuje se i překladatelské praxi, měla jsem možnost přeložit dizertační práci na psychologické téma a webové stránky hotelu
 • miluje každou příležitost, kdy může vycestovat za hranice a mluvit anglickým jazykem
PETRA – Španělština, Angličtina

 • vše odstartovalo roční intenzivní studium anglického jazyka na Akademii J.A.Komenského
 • po letitých zkušenostech v zahraničí (Irsko, Španělsko) se rozhodla cizím jazykům nadále věnovat
 • v Dublinu se věnovala studiu angličtiny na Dargan Language Institute – obor English language training a získala certifikát FCE na úrovni B2, následně se v Irsku věnovala péči a výchově dětí ve věku 2-5 let v místní mateřské školce
 • po návratu do ČR se plně začala vyučovat anglický a španělský jazyka pro soukromé klienty a skupinové kurzy, kdy 2 roky působila jako lektorka v anglické mateřské školce
 • další vzdělání v kurzech – Osvědčení přípravný kurz CAE, Osvědčení – Angličtina pro předškoláky, Využití internetu v pedagogické praxi
KATKA – Street Dance

 • záliba v tanci ji dovedla na pozici lektorky tance, kterému se věnuje již řadu let od útleho dětství
 • začínala ve vyhlášeném klubu Akcent Ostrava
 • taneční styl street dance objevila v tanečním studiu DancePoint a už se ke stylům, se kterými začínala, nevrátila.
 • je členkou hlavní složky, se kterou se ji podařilo dosáhnout prvních příček v nejvyšších republikových soutěžích a postupně se také propracovat do lektorské pozice
 • v současné době se podílí a věnuje také přípravě všech tanečních akcí na příměstské tábory
KATKA – Street Dance, Afro Dance

 • celý život se jí točí kolem tance, bez tance by nepřežila ani jediný den, je to věc kterou v životě dělá pořádně a naplno
 • Tanec pro ni není jen koníček,zábava nebo odreagování, ale styl a způsob života.

  Zkušenosti:

 • Union runners, Paradox, Janča J, Regina, Mulla, Jiff di Bossman, Kimiko Versatile(jamaika),Beshiu
 • Dancehall camp – Lady Cun Faya, Joanna Gula, Sir Ledgen,Agata Rzepka,Matthew Richards, Marie Kerida Popovski, The Limitless.
 • Tančila  ve step to move, dancepointu a afros.cz

RODILÍ MLUVČÍ

11017075_795792033832482_4524903291900188836_n
GARY – Angličtina

 • rodilý mluvčí z jižní Anglie ve Velké Británii
 • zájem o vyučování anglického jazyka získal díky svému bratrovi, který za tímto cílem již spoustu let cestuje po celém světě
 • je držitelem mnoha mezinárodních certifikátů ověřených Trinity College a uznáván v rámci profese výuky angličtiny.
 • Intensive classroom TEFL certificate
 • Intensive TEFL certificate (výuka angličtiny jako cizího jazyka)
 • Level 3 Diploma in Teaching Business English (Merit)
11021134_795792193832466_6830118979987377659_n CYNTHIA – Anglčitina

 • rodilá mluvčí narozená v USA nyní žijící v ČR
 • s výukou má zkušenosti již z USA jak pro děti tak dospělé, která ji velmi naplňuje a studenti jsou s ní velice spokojeni a výuka je velice efektivní
 • držitelka TEFL certificate  (výuka angličtiny jako cizího jazyka)
  TEFLWORLDWIDEPRAGUE certificate – Young Learners (Mladí studenti)

 

ANTONIO – Španělština

 • rodilý mluvčí narozený v Granadě, avšak od svých 18-ti let až do poloviny minulého roku žijící v Barceloně
 • díky jeho české manželce, která svou vášeň pro výuku španělského jazyka převedla i na něj, dnes Antonio vyučuje konverzaci španělského jazyka a díky jeho nadšení a lásce k jazyku jsou hodiny velmi zábavné
 • je velmi energický, pozitivní a studenti si výuku s ním velmi vychvalují.
Bez názvu

VALENTYNA- Ruština

 • ruská rodilá mluvčí a právě svůj rodný jazyk v naši jazykové škole Evermore vyučuje
 • vystudovala ruštinu na univerzitách v ruském Blagoveščensku a Nižném Novgorodě, kde studovala doktorský stupeň studia a zároveň přednášela a věnovala se vědecké práci v oboru ruská filologie
 • dále překládá i odborné texty a simultánně tlumočí
 • vyučuje :
  • obecnou ruštinu
  • technickou ruštinu
  • obchodní ruštinu
  • manažerskou ruštinu
NATALYA – Ruština
 • narozena na Sibiři a v roce 2005 se přestěhovala do ČR, zde vystudovala Obchodní akademii v Havířově, dále Veřejnou ekonomiku a správu na Vysoké škole Báňské – Technické Univerzitě Ostrava, kde se nadále věnuje navazujícímu studiu
 • bohaté zkušenosti a prax ve výuce, překladatelství a tlumočení
 • hovoří plynule česky

Všechny dokumenty o kvalifikaci lektora můžeme doložit na vyžádání.