mezinárodní zkoušky

MEZINÁRODNÍ CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY (angličtina) a GOETHE-ZERTIFIKAT (němčina)

group6Naše jazyková škola EVERMORE již řadu let poskytuje přípravné kurzy na mezinárodní jazykové zkoušky, jež jsou rozšířeny po celém světě a jsou objektivním měřítkem stupně studentových znalostí. Díky jednotnému zadání slouží pro srovnání jazykových znalostí kandidátů v kterékoli zemi.

Tyto zkoušky mohou skládat úplně všichni: děti, studenti či dospělí. Zápis na zkoušku můžete provést u nás v jazykové škole EVERMORE, kde vše potřebné zařídíme za Vás. Pořádáme také kurzy na většinu uvedených zkoušek. Kompletní seznam námi poskytovaných kurzů. 

VÝUKA JAZYKŮ PRO DĚTI a STUDENTY
Výuka by měla být hrou a inspirací. Všichni rodiče vidí růst sebedůvěry dětí s rostoucími pokroky v jazyce, který studují a následně využívají. Porozumění cizímu jazyku přináší vašim dětem mnohé výhody. Kladné zkušenosti s úspěšným složením cizojazyčných testů rozhodně patří mezi pozitiva, které vaše dítě posune o krok dál a podpoří jeho další snahy. Zkoušky pro děti a studenty se skládají v těchto úrovních:

VÝUKA JAZYKŮ PRO DOSPĚLÉ 
Zkoušky Cambridge ESOL / GOETHE-ZERTIFIKAT jsou uznávány prakticky na všech univerzitách. Jako doklad o dosažené jazykové úrovni je uznává většina zaměstnavatelů (i v ČR) vznášejících nárok na jazykové vzdělání. Zkoušky se skládají v těchto úrovních:

 • Zkoušky z angličtiny – KET, PET, FCE, CAE, CPE
 • Zkoušky z němčiny START DEUTSCH 1,  START DEUTSCH 2, ZERTIFIKAT DEUTSCH, GOETHE-ZERTIFIKAT B2, GOETHE-ZERTIFIKAT C1,  ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG C2

ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA jsou organizovány Britskou radou ve spolupráci s University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). Cambridgeské zkoušky z angličtiny patří v mezinárodním měřítku mezi nejuznávanější, probíhají v těchto městech: Brno, České Budějovice, Frýdek-Místek, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústní nad Labem. 

O zkoušce CAMBRIDGE ESOL

 • patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny
 • zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní
 • posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích
 • více o těchto zkouškách naleznete na: http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-cambridge-exams.htm

Rozlišujeme pět úrovní náročnosti

 • KET– První krok pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. Úrovneň je určena začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny

Obsah zkoušky: čtení a psaní (1 hod a 10 minut), poslech (30 minut), mluvení (do 10 minut ve dvojici kandidátů)

 • PET– Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by měl být schopný se jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s anglickými rodilými mluvčími i cizinci.

Obsah zkoušky: čtení a psaní (1 hod a 30 minut), poslech (40 minut), mluvení (do 10 – 12 minut ve dvojici kandidátů)

 • FCE – je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň „více pokročilí“ a vyžaduje osvojení si všech jazykových dovedností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, vhodná např. pro zaměstnance v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích cateringu apod. Rovněž ji lze uplatnit na jednotlivých univerzitách a dalších institucích.

Obsah zkoušky: čtení (60 minut), psaní (1 hodina a 20 minut), použití angličtiny (45minut), poslech (40 minut), mluvení (14 minut ve dvojici kandidátů)

 • CAE – Úspěšné složení této zkoušky dokazuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

Obsah zkoušky: čtení a použití angličtiny (90 minut), psaní (1 hodina a 30 minut)použití angličtiny (45minut), poslech (40 minut), mluvení (15 minut ve dvojici kandidátů)

 • CPE – Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Velké Británii. CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě.

ZKOUŠKY Z NĚMECKÉHO JAZYKA, kdy získáte mezinárodně uznávané ceritifikáty „Goethe-Zertifkat“ představují průkazný doklad o znalosti německého jazyka a pořádá je německý Goethe-Institut. Certifikáty jsou rozděleny podle stupňů obtížnosti od nejjednouššího A1 až po nejobtížnější C2. V přípravných kurzech Jazykové školy EVERMORE Vás připravíme na kterýkoli typ zkoušky po úroveň B2.

O zkoušce GOETHE-ZERTIFIKAT

 • START DEUTSCH 1 A1– Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopní vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají pro tuto úroveň. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu. (písemná část – 1h 5min, ústní část – 15min).
 • START DEUTSCH 2 A2 – Studenti úrovně A2 rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho oklí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě. (písemná část – 1h 10min, ústní část – 15 min)
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH B1 – Studenti úrovně B1 rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s poučitím podmiňovacího způsobu. (písemná část – 2h 30min, ústní část – 15min).
 • GOETHE-ZERTIFIKAT B2 – Studenti úrovně B2 rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (tv, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též čísto prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhodi či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam. (písemná část – 3h 10min, ústní část – 10min)
 • GOETHE-ZERTIFIKAT C1 – Studenti rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a tv. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře. (písemná část – 3h 10min, ústní část – 10min)
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG C2 – Po krátkém přizpůsobení rozumí bez otíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod. (písemná část – 5h, ústní část – 20min)

Ceny, termíny, centra zkoušek Cambridge ESOL nebo Goethe-Zertifikat a jejich seznam center pro Angličtinu a Němčinu

Pořadatelé zkoušek: Britská rada / Goethe institut

V případě zájmu o intenzivnější výuku můžete se přihlásit i do indivdiduálních či jiných kurzů, které nabízíme.

Do momentálně probíhajících kurzů se můžete přihlásit kdykoliv, pro více informací nás prosím kontaktujte na +420 775 454 688 nebo na info@evermore.cz

PŘIHLÁŠKA